Elektronika 
 
GDO – cewki
sp6xu
Mając gotowy generator, warto przygotować zestaw cewek pokrywający potrzebne zakresy. Konkretne ilości liczby zwojów zależą od zastosowanego kondensatora zmiennego, i trzeba trochę prób by przygotować sobie taki zestaw, czy też dorobić potrzebną cewkę. Warto też wiedzieć…

Częstotliwość rezonansowa obwodu rezonansowego, zależy od indukcyjności i pojemności użytych elementów. Zależność ta jest opisana wzorem:

 

Widać, że zmiana częstotliwości jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka z pojemności. Przy cewce o stałej indukcyjności, o rozpiętości częstotliwości decyduje rozpiętość pojemności zastosowanego kondensatora. Przy stosunku pojemności 10x z jakim mamy do czynienia w kondensatorze który zamontowaliśmy w naszym GDO, a którego pojemność możemy zmieniać z zakresie 22 – 220pF.

Przy cewce powietrznej, indukcyjność zależy od kwadratu liczby zwojów. A ponieważ częstotliwość zależy od pierwiastka z indukcyjności – przeliczenie częstotliwości na liczbę zwojów jest wyjątkowo proste. Dwa razy więcej zwojów – dwa razy niższa częstotliwość. Pod warunkiem zachowania długości uzwojenia. Odczep w cewce robimy mniej więcej w 1/4 ... 1/3 licząc od masy

 

Warto wykonać kilka doświadczeń dobierając cewki. Najlepiej robić pierwsze eksperymenty na cewkach mających po kilkanaście zwojów. Nie zmarnujemy dużo drutu, a i nawijanie nie będzie specjalnie żmudne.

 

Zakres zmian możemy zmienić dodając stały kondensator szeregowy oraz równoległy. Oba zmniejszają rozpiętość częstotliwości, ale szeregowy podnosi częstotliwość, natomiast równoległy – ją obniża. Ponieważ czytelnik może używać innego kondensatora strojeniowego, nie będziemy podawali bezwzględnych wartości częstotliwości, ale jej zmianę

 

Poniższa tabela pokazuje zmianę częstotliwości minimalnej, maksymalnej, oraz ich stosunku dla czterech różnych kondensatorów szeregowych i czterech różnych – równoległych. Zaproponowane stosunki pojemności tych kondensatorów do maksymalnej wartości kondensatora strojeniowego, odpowiadają dna kondensatora 220pF – odpowiednio – 47pF, 100pF, 220pF i 470pF

  

W modelowym generatorze, z kondensatorami 22 – 220 pF współpracują obecnie cztery cewki pokrywające mniej więcej cały potrzebny zakres częstotliwości: Poza cewką na najwyższe częstotliwości, która została wygięta z grubego miedzianego drutu (nawiniętego na baterii paluszkowej), wszystkie cewki zostały nawinięte drutem miedzianym w izolacji lakierowej (tak zwanym drutem nawojowym) na rurce PCV o średnicy zewnętrznej 8mm.

  

W cewce 4 zastosowano dodatkowo kondensator szeregowy o pojemności 150pF, bo dla tak małej liczby zwojów

Literatura
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_rezonansowy_LC
  • http://ekalk.eu/l_pl.html
 
Opinie
 
Facebook
 
  
14719 wyświetleń

numer 8/2017
2017-08-03

Od redakcji
Dydaktyka
Felieton
Film
Informatyka
Matematyka
Polityka
Rozmaitości
Sztuka życia

nowyOlimp.net na Twitterze

nowy Olimp - internetowe czasopismo naukowe dla młodzieży.
Kolegium redakcyjne: gaja@nowyolimp.net; hefajstos@nowyolimp.net